huvud

Bli medlem i Kallbadhusets Vänner

Att bli medlem i Kallbadhusets Vänner står öppet för alla och kostar 200 kronor per år.

BastumedlemEnskild medlem årsavgift inklusive bastu: 400 kr


Familj årsavgift inklusive bastu: 700 kr

Som bastumedlem får du utnyttja bastun de tider bastun är igång.

Möjlighet till prova på bad!
Extrabad med eller utan bastu 100 kr per gång
Swish till nr 1230973974


Anmäl medlemskap via mail. Du sätter in summan på Bankgiro 684-8824 och anger ditt namn och adress + samtliga familjemedlemmar om du löser familjemedlemskap. Vi är tacksamma om en aktuell mejladress anges.

När du betalt medlemsavgiften får du ett välkomstbrev med nödvändig information som ex. dörr/bastukod. Julhälsning kommer varje år i december med information om året som varit samt ny inbetalningsavi för kommande året.

Årsmöte hålls under våren, oftast i maj månad, och kallelse sker genom annons i lokaltidningen LysekilsPosten, på vår hemsida under " På Gång", på vår Facebooksida samt under Information på vår anslagstavla i Kallbadhusets entre'.

Medlemsmöte hålls två gånger per år - ett under hösten och ett under våren. Detta är nytt från och med hösten 2019.

Önskar du donera en större summa än medlemsavgiften går det alldeles utmärkt.

Genom ett medlemskap och/eller frivillig donation hjälper du oss i vårt engagemang och arbete med att bevara vårt vackra Kallbadhus.

Att bada i Kallbadhuset kostar ingenting under sommartid och du behöver inte vara medlem i Kallbadhusets Vänner; att alla ska kunna bada gratis är ju en av föreningens kärnfrågor. Dock under vintersäsong från september till juni när Kallbadhuset är låst, krävs numera ett medlemsskap i vår förening.

Sommartid 15 juni - 31 aug är Kallbadhuset öppet mellan klockan 7.00-21.00.Under resten av året är bad och bastu endast tillgängligt för medlemmar. Då behövs det en kod för att komma in i Kallbadhuset - koden delas ut när medlemsskap löses.

Kallbadhus
Producerad Av Angelica Svanberg Grafisk Produktion