huvud

En varm förening för kalla bad

Under början av 1990-talet förekom diskussioner om att riva Kallbadhuset. Lokala eldsjälar bildade under hösten 1994 då Kallbadhusets Vänner - en förening vars syfte är att bevara byggnaden åt eftervärlden och hålla liv i badtraditionen. Föreningen engagerar sig i underhåll, reparationer och renoveringar samt verkar för att allmänheten ska ha inträdesfri tillgång till kallbadhuset under sommartid

Styrelsen sammanträder ca 6 ggr per år, du är välkommen med synpunkter och tankar kring föreningen.

Ordförande Eva-Lott Swahnberg
Kassör Eva Lysell

Bastufrågor Lars Gustafsson

Klicka här för att läsa stadgarna. PDF

Reviderade stadgar 2021 PDF

foreningen.jpg
Producerad Av Angelica Svanberg Grafisk Produktion